top of page
Politika e privatësisë

Përditësuar më 2 Prill 2021

</s></s>

Më poshtë përshkruhet politika e privatësisë e shoqëruar me të gjithë zhvillimin e softuerit nga Doppel Connect LLC.

</s></s>

Zhvillimi i softuerit nga Doppel Connect LLC është krijuar së bashku me motorin Unity. Doppel Connect nuk mbledh ndonjë informacion shtesë nga përdoruesit e tij përtej asaj që është mbledhur nga palë të treta në bashkëpunim me Unity. Të gjithë përdoruesit mund të hyjnë në politikën e privatësisë së Unitetit duke vizituar lidhjen vijuese:

</s></s>

Uniteti Politika e Privatësisë

</s></s>

</s></s>

bottom of page